รับซื้อชิ้นงานพลาสติก PS รีไซเคิล โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม ~ ENVIRONPLAST Co., Ltd. รับซื้อโฟม PS , พลาสติก รีไซเคิล

20/4/57

รับซื้อชิ้นงานพลาสติก PS รีไซเคิล โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม

รับซื้อชิ้นงานพลาสติก PS  รีไซเคิล โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม
เราคือทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความชำนาญในธุรกิจรีไซเคิล ซึ่งปัจจุบันมีการขยายการผลิต จึงต้องการ รับซื้อชิ้นงานพลาสติก PS , HIPS ซึ่งมีที่มาดังนี้

1.ชิ้นงานจากถาดตู้เย็น กล่องใส่ซีดี ตลับเทป ขวดยาคูลท์ ถาดภาชนะต่างๆ 

2.ชิ้นงานจากวัสดุอื่นๆในกระบวนการผลิต

ทางบริษัท เอ็นไวรอนพลาสท์ จำกัด ('ENVIRONPLAST') มีความยินดีที่จะเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับท่าน และรับซื้ออย่างต่อเนื่อง


โรงงานตั้งอยู่ที่  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีโปรดส่งรายละเอียด และรูปถ่ายสินค้าของท่าน พร้อมทั้งระบุปริมาณ มายัง mrmonnn_skr13@hotmail.com


http://www.facebook.com/EVP.Environplast


คุณไตรรัตน์  089 6110123 , 02 1926496-7 

คุณเกริกยศ  080 4408788 , 02 1926496-7

Emotion

0 Comment:

โพสต์ความคิดเห็น